Kontakt

 
Ordförande:
Anita Henriksson, henrikssonanita72@gmail.com tfn 0405423930
 
Vice Ordförande:
Susann Karlsson, sussik4@gmail.com tfn 04575483150
 
Kassör:
Bodil Dahlén, bodil.dahlen@hotmail.com
 
Styrelsemedlem:
Gunilla Södergård, gunilla.sodergard@multi.fi tfn 0505740576