Kontakt

 
Ordförande:
Anita Henriksson, henrikssonanita72@gmail.com tfn 0405423930
 
Vice Ordförande:
Britt-Mari Englund, titti.englund@gmail.com tfn 0408247196
 
Sekreterare:
Johanna Nyman, nyman.johanna@aland.net tfn 0407329037
 
Kassör:
Bodil Dahlén, bodil.dahlen@hotmail.com
 
Styrelsemedlem:
Nina Lindfors, nina.lindfors@aland.net tfn 04573749894
 
Styrelsemedlem:
Gunilla Södergård, gunilla.sodergard@multi.fi tfn 0505740576