Kontakt

 
Ordförande:
Monica Weckström, moniweck@gmail.com tfn 0405125582
 
Vice Ordförande:
Johanna Selenius
 
Sekreterare:
Fanny Lehtinen, fanny.lehtinen@gmail.com
 
Kassör:
Nicola Björklund, nicola.bjorklund@yahoo.com tfn 0405950865
 
Styrelsemedlem:
Birgitta Edelmann, esboviken.fhmarken@gmail.com
 
Styrelsemedlem:
Tommi Nordman, tommi.nordman@gmail.com tfn 0408648021
 
Styrelsemedlem:
Gloria Peltomaa, glopel88@gmail.com tfn 0407498611
 
Styrelsemedlem:
Maria Winberg, maria.e.winberg@gmail.com tfn 0505338154
 
Bokföringsansvarig:
Camilla Tronti-Stenholm, camilla.tronti-stenholm@elisanet.fi