Kontakt

 
Ordförande:
Anna Toivonen, toivonenanna@hotmail.com tfn 0400345155
 
Sekreterare:
Mia Häggblom-Ingves, mia_haggblom@hotmail.com tfn 0407234030
 
Kassör:
Therese Ekholm, therese.ekholm@hotmail.com tfn 0407605846
 
Styrelsemedlem:
Sofia Barsetti tfn 0407330621
 
Styrelsemedlem:
Stina Granskog-Välisalo
 
Styrelsemedlem:
Åsa Grönlund-Kärr, asa.karr@agrolink.fi tfn 0405906711
 
Styrelsemedlem:
Britt-Inger Hanses, bihanses@gmail.com
 
Styrelsemedlem:
Carola Lagerström, classfolk7@hotmail.com tfn 0405710420
 
Styrelsemedlem:
Camilla Lassfolk, camilla.lassfolk@gmail.com tfn 0405613919
 
Styrelsemedlem:
Kristina Wahlberg, kristina.wahlberg@hotmail.com tfn 0503094824