Kontakt

 
Ordförande:
Joana Joupers tfn 0503381138
 
Vice Ordförande:
Gisela Kullas, gisela@kullas.fi tfn 0405759082
 
Sekreterare:
Therése Gammelgård-Kant
 
Kassör:
Tanja Gammelgård
 
Styrelsemedlem:
Luzilla Backa
 
Styrelsemedlem:
Jonina Häggblom, jonina.haggblom@gmail.com
 
Styrelsemedlem:
Ann-Sophie Redlig
 
Simombud:
Jonina Häggblom, jonina.haggblom@gmail.com
 
Simombud:
Joana Joupers tfn 0503381138