Kontakt

 
Ordförande:
Maria Storfors, maria.storfors@outlook.com tfn 0500667599
 
Vice Ordförande:
Ulrica Hägen, ulricahagen@yahoo.se tfn 0505859599
 
Sekreterare:
Lotta Söderback, lotta.soderback@malax.fi
 
Kassör:
Lena Ahlskog, lena.ahlskog@malaxapotek.fi tfn 0509124696
 
Styrelsemedlem:
Anna-Lena Back, annalena_back9@hotmail.com tfn 0504036440
 
Styrelsemedlem:
Ann-Katrine Risberg, arisberg@nmi.fi tfn 0503695939
 
Styrelsemedlem:
Ann-Charlotte Sjöblad, anncha.sjoblad@gmail.com tfn 0505901192
 
Styrelsemedlem:
Åsa Sundbäck, asa.sundback@gmail.com tfn 503780401
 
Styrelsemedlem:
Johanna Svahn, johanna.svahn@bob.fi tfn 0505677762
 
Styrelsemedlem:
Patricia Östman, tica.west@hotmail.com
 
Simombud:
Lena Ahlskog, lena.ahlskog@malaxapotek.fi tfn 0509124696
 
Simombud:
Anna-Lena Back, annalena_back9@hotmail.com tfn 0504036440
 
Simombud:
Ulrica Hägen, ulricahagen@yahoo.se tfn 0505859599
 
Simombud:
Ann-Charlotte Sjöblad, anncha.sjoblad@gmail.com tfn 0505901192
 
Simombud:
Maria Storfors, maria.storfors@outlook.com tfn 0500667599
 
Simombud:
Lotta Söderback, lotta.soderback@malax.fi