Kontakt

 
Ordförande:
Åsa Norrvik, asa_norrvik@hotmail.com tfn 0405905846
 
Vice Ordförande:
Marina Sved-Roddis, marina.swedroddis@gmail.com tfn 0505636508
 
Sekreterare:
Malin Lillhannus, malin.lillhannus@outlook.com tfn 0400484811
 
Kassör:
Maarit Mäkelä, mamakela@hotmail.com tfn 0405422286
 
Styrelsemedlem:
Görel Björses, gorel.haglund@hotmail.com tfn 0405422175
 
Styrelsemedlem:
Mona Gullmes, mona.gullmes@gmail.com tfn 0407308666
 
Styrelsemedlem:
Christina Westerlund, christina.westerlund@gmail.com tfn +358405454284
 
Simombud:
Terés Berglund, teres.berglund@gmail.com tfn 0407706990
 
Simombud:
Christina Westerlund, christina.westerlund@gmail.com tfn +358405454284