Kontakt

 
Ordförande:
Ann-Charlotte Willför, ancha.willfor@gmail.com tfn 0500362554
 
Vice Ordförande:
Per Thomasfolk, per.thomasfolk@gmail.com tfn 0505575389
 
Sekreterare:
Susanne West, susanne.west@folkhalsan.fi tfn 0504692550
 
Kassör:
Susanne West, susanne.west@folkhalsan.fi tfn 0504692550
 
Styrelsemedlem:
Ulla Ahlskog, tfn 0400261087
 
Styrelsemedlem:
Britta Beijar, britta.beijar@gmail.com tfn 055475351
 
Styrelsemedlem:
Bjarne Hemming, bjarnehemming@hotmail.com tfn 0400338484
 
Styrelsemedlem:
Johan Renkonen, johan.renkonen@netikka.fi tfn 0409644607
 
Simombud:
Susanne West, susanne.west@folkhalsan.fi tfn 0504692550