Kontakt

 
Ordförande:
Marina Sjöstrand, marina.sjostrand@pp.kpnet.fi tfn 0414536298
 
Vice Ordförande:
Christin Isaksson
 
Sekreterare:
Marit Emet
 
Kassör:
Daniela Wingren, daniela.wingren@gmail.com tfn 0503762822
 
Styrelsemedlem:
Lotten Björkstrand
 
Styrelsemedlem:
Lise-Lott Knutar
 
Styrelsemedlem:
Sanna Vikamaa
 
Styrelsemedlem:
Lotta Åström