Kontakt

 
Ordförande:
Gunilla West, gunillawest@hotmail.com tfn 0407039248
 
Vice Ordförande:
Daniel Gunell, danielgunell@hotmail.com tfn 0500767248
 
Sekreterare:
Annika Björkskog, annika.bjorkskog@multi.fi tfn 408431828
 
Kassör:
Tarja Häll, tarja.hall@eekab.fi tfn 0408656361
 
Styrelsemedlem:
Tore Ahlvik-Fors, ahlviks.garage@gmail.com
 
Styrelsemedlem:
Alexandra Erikson, alexandra.erikson@gmail.com tfn 0505358108
 
Styrelsemedlem:
Ann-Sofie Kung, ann-sofi.kung@outlook.com
 
Styrelsemedlem:
Nina Söderman, nina.hermann@live.se tfn 0505923085
 
Simombud:
Nina Söderman, nina.hermann@live.se tfn 0505923085