Kontakt

 
Ordförande:
Agnetha Danielsson, anetas.syting@hotmail.com tfn 04573425959
 
Vice Ordförande:
Marica Weckman, Weckman_88@hotmail.com tfn 0408360580
 
Sekreterare:
Linda Danielsson, buze_88_@hotmail.com tfn 0405549001
 
Kassör:
Erika Englund, erika.englund@live.com tfn 0405432444
 
Styrelsemedlem:
Gerd Lönnström, gerdlonnstrom@hotmail.com tfn 0405950548
 
Styrelsemedlem:
Marja Ojanen, marjaoj@gmail.com tfn 04573454007
 
Simombud:
Mia Påvals, Sjokulla@aland.net tfn 0400846706