Kontakt

 
Ordförande:
Madelene Ahlgren-Fagerström, maddekokar@gmail.com tfn 405771914
 
Vice Ordförande:
Lotta Eriksson, kummelbacka@gmail.com tfn 0400629666
 
Sekreterare:
Gun-Britt Eklund-Sundberg, Maxbritt48@gmail.com tfn 04573427037
 
Kassör:
Ingalill Thomasson, ingalill.thomasson@gmail.com tfn 0405315886
 
Styrelsemedlem:
Pia Backman, tfn 0456786453
 
Styrelsemedlem:
Siv Blomsterlund, peder.blomsterlund@aplagarden.net tfn 0407362498
 
Styrelsemedlem:
Diana Lundqvist, diana_linnea@yahoo.se tfn 0443415083
 
Bokföringsansvarig:
Ingalill Thomasson, ingalill.thomasson@gmail.com tfn 0405315886