Kontakt

 
Ordförande:
Gun-Britt Eriksson, gun-britt.eriksson@jomala.ax tfn 0409119763
 
Vice Ordförande:
Lena Vikström, lena.v@aland.net tfn 0408469593
 
Sekreterare:
Helena Eklund, helena.eklund@jomala.ax tfn 04573429329
 
Kassör:
Gun-Britt Eriksson, gun-britt.eriksson@jomala.ax tfn 0409119763
 
Styrelsemedlem:
Birgitta Björklund,
 
Styrelsemedlem:
Eva Danielsson, eva.danielsson@mariehamn.ax tfn 0407016083
 
Styrelsemedlem:
Kathi Salokoski, k_salokoski@hotmail.com tfn 0407326600
 
Styrelsemedlem:
Linda Sundblom, linda.sundblom@gmail.com tfn 0407290630
 
Simombud:
Gun-Britt Eriksson, gun-britt.eriksson@jomala.ax tfn 0409119763