Kontakt

 
Ordförande:
Henrik Karlsson, seffers@outlook.com tfn 0405645104
 
Vice Ordförande:
Monica Häggblom, tfn 04573424646
 
Sekreterare:
Susanne Henriksson, susanne.henriksson@vvskylcenter.ax tfn 0400729798
 
Kassör:
Eva Karlsson, eckero@alandsbanken.fi tfn 0407781222
 
Styrelsemedlem:
Isabell Bergman,
 
Styrelsemedlem:
Mona Berne, monaberne@hotmail.com tfn 04575692461
 
Styrelsemedlem:
Dennis Gatelin, gatte72@yahoo.se tfn 0400680764
 
Styrelsemedlem:
Jenny Gustavsson, jennygustafsson26@hotmail.com
 
Styrelsemedlem:
Göran Rosbäck, rosso32@msn.com tfn 0405130686
 
Simombud:
Veronica Sundqvist, tfn 04573749676