Kontakt

 
Ordförande:
Malin Gustafsson
 
Vice Ordförande:
Emma Silén, emma.sileen@gmail.com tfn 0458808950
 
Sekreterare:
Linus Pakalen, u2blinus@gmail.com
 
Kassör:
Matilda Karlsson, matilda89karlsson@gmail.com tfn 0400519534
 
Styrelsemedlem:
Jenny Mattsson ,
 
Simombud:
Matilda Karlsson, matilda89karlsson@gmail.com tfn 0400519534