Kontakt

 
Ordförande:
Riikka Wecksten, riikka.wecksten@contextus.fi tfn 0400687616
 
Vice Ordförande:
Anne-Maj Aspelin, anne-maj.aspelin@webbmail.fi
 
Styrelsemedlem:
Regina Järg-Tärnö, reginajarg@gmail.com
 
Styrelsemedlem:
Åsa Rodas, rodas.asa@gmail.com
 
Styrelsemedlem:
Ansa Strandberg, ansa.strandberg@kolumbus.fi
 
Simombud:
Ansa Strandberg, ansa.strandberg@kolumbus.fi