Kontakt

 
Ordförande:
Johan Tötterman, johan.totterman@gmail.com tfn 0505012254
 
Vice Ordförande:
Laura Sarparanta tfn 0505839973
 
Sekreterare:
Sågbom Calle, csagbom@gmail.com tfn 050 373 7595
 
Styrelsemedlem:
Kaius Heinilä, kaiusheinila@yahoo.com tfn 0405164785
 
Styrelsemedlem:
Henrik Rönnholm, hsg@iki.fi
 
Styrelsemedlem:
Monica Schwela-Leinson
 
Styrelsemedlem:
Jenni Westö, jenni.westo@gmail.com tfn 0400589286
 
Simombud:
Emma Fabricius