Kontakt

 
Ordförande:
Laura Günsberg-Sandström, gunsberg@hotmail.com tfn 0405960992
 
Vice Ordförande:
Keth Nordman, keth@nordman.info tfn 0505846260
 
Vice Ordförande:
Desirée Wirén, desiree@wiren.fi tfn 0503403160
 
Sekreterare:
Nina Levander, nina.levander@elisanet.fi tfn 0505383425
 
Kassör:
Janica Sundbäck, janica.sundback@gmail.com tfn 0400014002
 
Styrelsemedlem:
Anna Handroos, anna.handroos@kolumbus.fi
 
Styrelsemedlem:
Anna Höglund, info@annacoach.fi tfn 0406861057
 
Styrelsemedlem:
Camilla Levander, camilla.levander@sipoo.fi tfn 0505315603
 
Simombud:
Janica Sundbäck, janica.sundback@gmail.com tfn 0400014002