Kontakt

 
Ordförande:
Lotta Fiskars tfn 0414483566
 
Sekreterare:
Gunilla Heerman tfn 0405874442
 
Kassör:
Louise Heerman, louise.heerman@gmail.com tfn 0503484316
 
Styrelsemedlem:
Lisbeth Björklöf
 
Styrelsemedlem:
Helny Knaapinen tfn 045127928
 
Styrelsemedlem:
Elisabeth Strandström tfn 0500208714
 
Styrelsemedlem:
Gunilla Wikström tfn 0447553625
 
Styrelsemedlem:
Karin Viljanen, kativiljanen@suomi24.fi tfn 0407194833
 
Simombud:
Birgitta Knape, birgitta.knape@brodtorp.fi tfn 0405256317