Kontakt

 
Ordförande:
Lotta Fiskars tfn 0414483566
 
Vice Ordförande:
Gunilla Heerman tfn 0405874442
 
Sekreterare:
Karin Viljanen, karinviljanen05@gmail.com tfn 0407194833
 
Kassör:
Marina Björkqvist
 
Styrelsemedlem:
Lisbeth Björklöf
 
Styrelsemedlem:
Gunilla Heerman tfn 0405874442
 
Styrelsemedlem:
Janina Knape
 
Styrelsemedlem:
Stina Sohlman
 
Simombud:
Janina Knape
 
Simombud:
Stina Sohlman