Kontakt

 
Ordförande:
Camilla Wallen, camilla.wallen@raseborg.fi tfn 0443269625
 
Vice Ordförande:
Anna Holmberg, anna@jeholmberg.fi tfn 0407518215
 
Sekreterare:
Birgitta Sundell, birgittasundell@hotmail.com tfn 0405709254
 
Kassör:
Ragni Lehtinen, ragni.lehtinen@elisanet.fi tfn 0504010249
 
Styrelsemedlem:
Siv Björklöf
 
Styrelsemedlem:
Marina Konn, marinamkonn@gmail.com tfn 0400611172
 
Styrelsemedlem:
Ragni Lehtinen, ragni.lehtinen@elisanet.fi tfn 0504010249
 
Styrelsemedlem:
Maria Lindberg, hollsten.maria@gmail.com tfn 0445341777
 
Styrelsemedlem:
Birgitta Sundell, birgittasundell@hotmail.com tfn 0405709254
 
Simombud:
Anna Holmberg, anna@jeholmberg.fi tfn 0407518215
 
Simombud:
Linn Wasström-Måsabacka, linn.wasstrom@gmail.com