Fyll i formuläret för att bli medlem i Folkhälsan

Välj din lokalförening *
 
 
Namn
Förnamn *
Efternamn *
 
Födelsetid *
Din födelsetid i formatet dd.mm.åååå (t.ex. 03.12.1990)
 
Kön *
 
Adress
Gatuadress *
Postnummer *
Ort *
 
E-post *
Ange en e-post som vi kan kontakta dig på
 
Telefonnummer *
(ange i formatet 0401234567)

Då vi behandlar dina personuppgifter grundar sig det på gällande lag
och god praxis så att vi smidigt kan betjäna dig utan att känsliga
uppgifter sprids. Till nya medlemmar kan vi komma att skicka lokala
eller regionala nyhetsbrev per epost, och på det sättet vill vi komplettera
den information som finns i Tidningen Folkhälsan och de medlemsbrev som
föreningen skickar. Om du får ett nyhetsbrev men inte mer vill ha det kan
du avbeställa det. Du kan också meddela om du inte vill ha Tidningen
Folkhälsan hemskickad.

Om du meddelat att du är intresserad av frivilliguppdrag kommer vi att
spara den här informationen. Du kan när som helst meddela att du inte
mer är intresserad av frivilliguppdrag.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår
dataskyddsbeskrivning för vårt register över medlemmar och frivilliga.